Aktualności

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała swój sztandar!

26 styczna 2020 roku na Placu Wolności odbyło się wręczenie sztandaru i przysięga wojskowa 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka.

Wręczenie sztandaru jest jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu jednostki wojskowej. Każdy żołnierz wie, że jego obowiązkiem jest bronić i strzec sztandaru jednostki. Sztandar przechowywany jest na terenie zakwaterowania wojska, a w boju, znajduje się on w bezpośredniej bliskości walczących żołnierzy. Utrata sztandaru powoduje rozformowanie jednostki.

Nie przypadkowo wybrano również datę uroczystości wręczenia sztandaru i przysięgi. Dokładnie 101 lat temu żołnierze Wojska Wielkopolskiego przysięgali służbę Ojczyźnie na poznańskim pl. Wolności. Wypowiedzieli oni wraz z gen. Józefem Dowborem- Muśnickim słowa roty w obecności tłumnie zgromadzonych mieszkańców. Dziś moment tamtej przysięgi upamiętnia tablica na płycie placu.

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu zapewniło oprawę historyczną, wystawiając pruską armatę Feldkanone 7,7cm, oraz samochód pancerny Austin-Putiłow „Poznańczyk” wraz z załogą przebraną w epokowe mundury Armii Wielkopolskiej. Na ręce szefa Muzeum Broni Pancernej ppłk Tomasza Ogrodniczuka, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Rafał Miernik przekazał miniaturę sztandaru dla muzeum za dotychczasową współpracę. Czujemy się dumni i zaszczyceni wyróżnieniem.

Wystawa Muzeum Broni Pancernej podczas uroczystości wręczenia sztandaru 12 WBOT.
Moment przekazania sztandaru pocztowi sztandarowemu przez dowódcę 12 WBOT płk Rafała Miernika.

0 Udostępnień

Comments are closed.