Aktualności

Historia zapisana na trzech zachowanych na świecie tabliczkach znamionowych.

            Tankietka TKS, to lekki czołg rozpoznawczy, których w latach trzydziestych XX w. wyprodukowano 280 sztuk. Jedna z nich jest w kolekcji Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Została pozyskana w wyniku współpracy z Muzeum Wojskowym Królestwa Norwegii. Ma ona bardzo ciekawy zachowany element – tabliczkę znamionową. Na samej górze tabliczki znajduje się wytłoczony skrót nazwy producenta pojazdu P.Z.INŻ, czyli Państwowe Zakłady Inżynierii (przedwojenny polski państwowy koncern motoryzacyjno-zbrojeniowy). Ponadto wybite są: numer fabryczny 111 i data przekazana dla Wojska Polskiego 14 listopada 1935 roku. Pozostałe informacje zawarte na tabliczce to typ zastosowanego silnika Fiat 122, ciężar własny 2460 kg,  oraz numer rejestracyjny wozu 1623. Brak numeru podwozia, tak jak w pozostałych zachowanych tabliczkach. Poza tymi biciami, jest tam także nazwa modelu pojazdu TKS. Tabliczka na poznańskim TKS-ie ma najniższy numer fabryczny, co powoduje, że jest najstarszą z zachowanych.

Kolejna tabliczką należy do kolekcjonera z Krakowa. Jest to tabliczka ewidentnie oderwana od wozu. Jej dokładne koleje losu nie są znane. Wybito na niej numer fabryczny 155, datę odbioru wojskowego wozu 20 stycznia 1936 roku i numer rejestracyjny 1667. Różni się bicie określające zamontowany silnik F(Fiat)122 model B.  

            Trzecią i zarazem najmłodszą ze znanych zachowanych tabliczek znamionowych TKS, a drugą zamontowaną na wozie, jest tabliczka znajdująca się na tankietce w podmoskiewskiej Kubince (w muzeum „Парк Патриот” – „Patriot Park”). Wybito na niej numer fabryczny 194 i numer rejestracyjny 1724. Data odbioru wojskowego to 20 marca 1936 r. Pozostałe dane znamionowe są takie same jak na poprzedniej

354 Udostępnień

Comments are closed.