Aktualności

104 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO 1. PUŁKU CZOŁGÓW WE FRANCJI.

Rozkaz Dowództwa Armii Polskiej we Francji z 15 marca 1919 roku powołał do życia 1. Pułk Czołgów. Nakazywał on utworzenie jednostki czołgów w składzie pięciu kompanii, których liczba miała odpowiadać liczbie dywizji strzelców w Armii gen. Hallera. Formowanie pułku rozpoczęto 22 marca w miejscowości Martigny les Bains wykorzystując sprzęt i kadrę francuskiego 505 pułku czołgów. Już w I połowie czerwca przewieziono go transportem kolejowym do Polski, wyznaczając mu garnizon Łódź jako miejsce stałej dyslokacji. Wkrótce pierwszy pododdział wysłano na front. W czasie wojny polsko-bolszewickiej polskie czołgi zapisały chlubną kartę, wielokrotnie decydując o wyniku bitwy.

0 Udostępnień

Comments are closed.