Aktualności

PIĘKNY JUBILEUSZ MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO!!!

Dokładnie 100 lat temu powstało Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Muzeum Broni Pancernej, jako oddział Muzeum Wojska Polskiego, ma zaszczyt uczestniczyć w tej pięknej okrągłej rocznicy.

Muzeum powstało dzięki ogromnym staraniom płk Bronisława Gembarzewskiego, który został mianowany pierwszym dyrektorem tej instytucji.

płk Bronisław Gembarzewski

Wielka nasza tradycja wojskowa, oraz świetny rozkwit wojskowości polskiej w dobie obecnej domagają się poważnej instytucji muzealnej, która, będąc świątynią sławy oręża polskiego i skarbnicą nieśmiertelnego ducha rycerskiego, służyć będzie jednocześnie ku naukowemu pogłębieniu i rozwojowi wszystkich gałęzi wiedzy wojskowej w znaczeniu współczesnem.” – czytamy w pierwszym zdaniu Dekretu powołującego Muzeum Wojska z dnia 22 kwietnia 1920 roku, podpisanego przez samego Naczelnego Wodza marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dyrekcji Muzeum Wojska Polskiego, wszystkim pracownikom siedziby głównej jak i wszystkich oddziałów, z okazji wspaniałego jubileuszu stu lat istnienia, pragnę złożyć w imieniu swoim i pracowników Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, najserdeczniejsze życzenia pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, oraz dużo zdrowia w sytuacji z jaką obecnie się zmagamy.

ppłk Tomasz Ogrodniczuk

Jedna ze stron Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych zawierająca treść dekretu.

(kc)

0 Udostępnień

Leave a Comment