Aktualności

KRÓLEWSKI LIST

W wigilię Bożego Narodzenia 1658 roku, Wielki Hetman Koronny Stefan Czarniecki otrzymał bardzo zaszczytny prezent.

Prezentem tym był list od Króla Duńskiego Fryderyka III. W liście tym, Fryderyk opisując zasługi, dziękuje za dotychczasową pomoc Hetmana Koronie Duńskiej.

Muzeum Broni Pancernej w ostatnich dniach wzbogaciło się o wspomniany list. Jest to kopia rękopisu przekazana nam przez przyjaciela Muzeum Księdza Jana Zalewskiego. Ksiądz Zalewski między wieloma działaniami na rzecz propagacji Polskiej historii, był organizatorem Rajdu motocyklowego „Jak Czarniecki do Poznania”, który przemierzał szlakiem wyprawy Wojsk Rzeczypospolitej pod dowództwem Stefana Czarnieckiego w XVII wieku. O rajdzie można przeczytać tutaj: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-3864

Postać Wielkiego Hetmana Koronnego Stefana Czarnieckiego jest nierozłącznym elementem związanym z wojskami pancernymi w Poznaniu, patronując od wielu lat „pancerniakom” na poznańskim Golęcinie. Dzisiejsze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych też nosi imię Hetmana.

Poniżej zdjęcie listu wraz z tłumaczeniem:

Adres: Jaśnie Wielmożnemu i wielce nam ukochanemu Panu, Panu Stefanowi na Czarncy Czarnieckiemu, wojewodzie Ruskiemu, woysk króla Polskiego generałowi, etc. etc.

Fryderyk III. z Bożey łaski Danii, Norwegii, Wandalów i Gotów król. Xiąże Sleświcki, Stormaryi i Dithmaryi, hrabia na Oldenburgu, etc. świadcząc osobliwą łaskę i wdzięczność naszą królewską.

Jaśnie Wielmożny uprzejmie Nam miły!

Z najwyższym uznaniem doniesiono Nam, jako WM w wielu potyczkach, a ostatnimi czasy przy zajęciu wyspy Alsen i leżących na niej zamków, między innymi pokonała w trójnasób liczniejszego nieprzyjaciela, sama przewodząc hufcom swoim na przodzie, czem okazała bohaterskie męstwo swoje ku podziwieniu wszech ludzi. Winszowaliśmy sobie zawsze z powodu wysłania Nam WM jako znakomitego wodza i wielce obowiązani jesteśmy królowi polskiemu za afekt braterski udowodniony wysłaniem Nam na pomoc WM. Chcemy przeto oświadczyć Wam wdzięczność Naszą królewską zjednaną tylu zasługami, życząc w duszy, aby wciąż szczęśliwem powodzeniem sława WM nietylko ojczyźnie, ale całemu światu coraz bardziej znana, szczególniej na tej północy coraz świetniej jaśniała. Nich będzie WM przekonana, że za wszystkie wyświadczone Nam usługi przy pomocy Bożej z czasem okażemy dostojnie wdzięczność Naszą królewską.

Działo się w zamku naszym królewskim Kopenhagi 24. Grudnia 1658.

WM Życzliwy Fryderyk król.

WM – Wasz Mość

Księdzu Janowi Zalewskiemu bardzo serdecznie dziękujemy za przekazanie nam Królewskiego Listu. Życzymy jednocześnie księdzu pokonania problemów zdrowotnych i dalszej owocnej pracy na rzecz propagowania pięknej Polskiej historii.

0 Udostępnień

Leave a Comment