Aktualności

Setna rocznica Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego ustanowione w rocznicę tzw. „Cudu nad Wisłą”.   Bitwa rozegrała się na przedpolach Warszawy w 1920 roku. Wojsko Polskie pod dowództwem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego odparło uderzenie Armii Czerwonej, które było jednym z przełomowych momentów wojny polsko-bolszewickiej.   Zadecydowało to o zachowaniu przez Polskę niepodległości oraz udaremniły plany rozprzestrzenienia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Kluczem do zwycięstwa było czasowe związanie walką i wykrwawienie wojsk Tuchaczewskiego na przedpolach Warszawy, a następnie uderzenie w jego odsłonięte lewe skrzydło silną grupą uderzeniową znad Wieprza. W wyniku bitwy po stronie polskiej zginęło ok. 4,5 tys. żołnierzy, 22 tys. zostało rannych a 10 tys. zaginęło.

Duży wkład w zwycięstwo wnieśli żołnierze Wojsk Wielkopolskich włączeni już w struktury Wojska Polskiego. Żołnierz wielkopolski był żołnierzem ostrzelanym posiadającym umiejętności wyniesione z I wojny światowej, wzbogacone udziałem w powstaniu wielkopolskim i w walkach w Małopolsce Wschodniej. Był także doskonale umundurowany, uzbrojony i wyposażony w sprzęt niemiecki oraz w uzbrojenie, które napływało w latach 1919-1920 m.in. z Francji. Nie bez znaczenia był też jego poziom dyscypliny i postawa moralna. Nic dziwnego, że Piłsudski właśnie takiemu żołnierzowi powierzył najtrudniejsze zadania w tym wykonanie zwrotu zaczepnego znad Wieprza. Latem 1920 r. żołnierzy z Wielkopolski było na froncie ponad 50 tysięcy. Doświadczenie bojowe żołnierza z Wielkopolski doceniał   Józef Piłsudski, a respekt przed Wielkopolanami miał jego przeciwnik.       

Dodatkowo w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu będzie można zobaczyć mobilną wystawę pt.: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości”, która opisuje bohaterską, niełatwą walkę poznaniaków i Wielkopolan o tożsamość narodową z pruskim zaborcą. Chronologiczny zapis walk o niepodległość zaprezentowany w postaci osi czasu, opatrzony bogatą ilustracją fotograficzną i archiwalną. Wystawa ponadto ukazuje udział Wielkopolan, Armii Wielkopolskiej w walkach o granicę wschodnią II RP i w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, a także przybliża charakterystykę umundurowania powstańczego i regularnej Armii Wielkopolskiej.

Autorem i kuratorem wystawy jest Marcin Wiśniewski (kierownik, kustosz Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum.

(FI, KC)

0 Udostępnień

Comments are closed.