Miesiąc: lipiec 2021

Aktualności

Odznaka pamiątkowa 1. Batalionu Pancernego

14 grudnia 1937 roku 1. Batalion Pancerny otrzymał odznakę pamiątkową, zatwierdzoną rozkazem MSWojsk. nr 16. Regulamin przewidywał odznakę jednakowego wzoru dla oficerów, podoficerów i sze­regowców. Dla oficerów srebrną, a dla podoficerów i szeregowców ze względu na koszt wykonania z białego metalu. Odznaka wykonana była w kształcie herbu z emaliowaną tarczą […]

0 Udostępnień
Aktualności

Zdobycie portu w Ankonie przez 2. Korpus Polski 18 lipca 1944 roku

Po przełamaniu „Linii Hitlera” i „Linii Gustawa”  prędkość ofensywy sił alianckich przez włoskie terytorium na północ w kierunku Niemiec została uzależniona od szybkich i regularnych dostaw uzbrojenia i sprzętu wojennego. Strategicznym zadaniem wojsk alianckich stała się konieczność przejścia do działań pościgowych w kierunku Ancony i opanowania tego o dużym znaczeniu […]

0 Udostępnień
Aktualności

77 rocznica utworzenia 4 samodzielnego pułku czołgów ciężkich

5 lipca 1944 roku na mocy rozkazu specjalnego dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego nr 00127 wg etatu nr 010/460, utworzono 4 samodzielny pułk czołgów ciężkich. Za tym numerem kryły się cztery kompanie po 5 czołgów typu IS-2 w każdej, plus czołg dowódcy pułku. Stan osobowy każdej kompanii czołgów wynosił 28 […]

0 Udostępnień
Aktualności

79 rocznica utworzenia 2 Brygady Pancernej

30 czerwca 1942 roku dowódca Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie wydał rozkaz organizacyjny L. dz. 3083/I/Tjn. w sprawie formowania Brygady Czołgów. Geneza tego rozkazu tkwiła w wydanej wcześniej Instrukcji Naczelnego Wodza dla dowódcy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR generała dywizji Władysława Andersa z 30 sierpnia 1941 roku, która podkreślała, że […]

0 Udostępnień