Aktualności

NA SZLAKU 1. DYWIZJI PANCERNEJ GENERAŁA MACZKA. 77 ROCZNICA WYZWOLENIA BELGIJSKIEGO ROSELARE.

BOHATERSKI CZYN NAUCZYCIELKI FLANDRYJSKIEJ SIMONNE BRUGGHE (1922 – 1987)

Urodziła się 16 grudnia 1922 roku w Roeselare, była córką Allarda Michiela i Irmy Vanmaele. Z siostrą bliźniaczką dorastała pośród dwóch braci i kolejnych siedmiu sióstr. Podczas II wojny światowej w czerwcu 1941 roku uzyskała dyplom nauczycielki. Z ruchem oporu zetknęła się za pośrednictwem rodziców. W pierwszych dniach września 1944 roku umówiona przez ojca spotkała się z polskimi oficerami i otrzymała zadanie sprawdzenia informacji o niemieckiej obronie w miasteczku, zebrania w miarę możliwości dokładnych informacji o liczebności i sile uzbrojenia Niemców. Jako nauczycielka posiadała przepustkę na poruszanie się po mieście. Jeżdżąc rowerem udało się jej zebrać potrzebne polskim żołnierzom informacje. Dzięki jej pomocy 7 września Roeselare zostało szybko i bez zniszczeń wyzwolone przez żołnierzy gen. Maczka. 12 grudnia 1944 roku podczas uroczystości wojskowych w Roeselare gen. Stanisław Maczek odznaczył Simonne Krzyżem Walecznych. Główny plac w centrum miasta na cześć Polaków nazwano „Polenplein”.

Na skutek  pogorszenia się relacji międzyludzkich w gronie nauczycielskim w marcu 1945 roku Simonne zrezygnowała z pracy i wstąpiła do armii polskiej. Została oficerem łącznikowym YMCA w Pomocniczej Służbie Kobiet. Pilnie uczyła się języka polskiego, organizowała pomoc dla ludności cywilnej, byłych więźniów obozów koncentracyjnych i jenieckich. Odpowiadała za dostawę odzieży i innych materiałów, dysponowała ciężarówką z kierowcą. Przez ponad rok służyła w Wojsku Polskim. Po demobilizacji wyjechała do Londynu. Wyszła za mąż za Patricka Crilly’ego. Po ślubie w poszukiwaniu pracy przenieśli się do Australii. Mieli dwoje dzieci. Simonne zmarła w 1987 roku i została pochowana w Australii. Z okazji 75 rocznicy wyzwolenia Roselare gen. Stanisław Maczek i Simonne Brugghe oraz czterech zasłużonych Flandryjczyków zostało uhonorowanych nazwaniem ulic ich imieniem w nowej dzielnicy mieszkaniowej Gitsestraat.

Źródło: Wystawa „Pancerne skrzydła” – teksty i fotografie; zbiory autora.

hln.be/roeselare/dankzij-mijn-zus-bleef-roeselare-…

https://www.roeselare.be/niews/…

(fi)

0 Udostępnień

Comments are closed.