Aktualności

„DNIA PIERWSZEGO WRZEŚNIA, ROKU PAMIĘTNEGO…”

W 2023 roku mija 84 rocznica napaści niemieckiej III Rzeszy na Rzeczpospolitą Polską. W tym dniu została przelana krew żołnierzy, których niewypowiedziana wojna zastała na ich posterunkach, a na domy  bezbronnej ludności bez ostrzeżenia zaczęły spadać bomby.

Przez dekady dzień ten był upamiętniany uroczystościami państwowymi. Ze względu na rangę, jaką temu wydarzeniu historycznemu przypisują Polacy oraz wobec „zanikających głosów” bezpośrednich świadków tamtych dni, ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku, dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. Natomiast 18 maja 2014 roku weszła w życie ustawa określająca, że: „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

W tym dniu Polacy oddają hołd wszystkim obrońcom Ojczyzny. Wśród nich, zapisani są w wieczności, bohaterowie tragicznego września, którzy używając słów generał Kutrzeby: „Starali się wykonać niewykonalny w 1939 roku obowiązek – obronę Polski”. Cześć ich pamięci!

(KK)

Vickers E, Foto: Auto – Elektro

0 Udostępnień

Comments are closed.