Aktualności

Aktualności

KASINA WIELKA – 4 WRZEŚNIA 1939 ROKU

Siły Zbrojne II Rzeczypospolitej Polskiej rozbudowując swoje siły pancerne opierały się głównie na wzorcach francuskich. Znaczną część posiadanych czołgów rozdysponowało między dywizje piechoty, jako kompanie czołgów rozpoznawczych i pomiędzy brygady kawalerii, jako dywizjony pancerne. Przed wojną rozpoczęto tworzenie tylko dwóch wielkich jednostek pancerno–motorowych, które dysponowały jednak niewielką liczbą pojazdów pancernych, […]

0 Udostępnień
Aktualności

POZNAŃSCY PANCERNI NIE TYLKO W DZIAŁANIACH OBRONNYCH

83 rocznica września 1939 Powszechnie wiadomo, że czołgi rozpoznawcze TK-3 i TKS były pod względem liczebnym głównym składnikiem broni pancernej II Rzeczypospolitej. Nie wszyscy jednak wiedzą o tym, że właśnie te tankietki oraz samochody pancerne brały udział w pierwszych dniach II wojny światowej w wypadach na terytorium III Rzeszy na […]

0 Udostępnień
Aktualności

CZOŁGI W WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1919-1921

1 Pułk Czołgów przybył do Polski z Armią gen. Hallera, przywieziony został do kraju transportami kolejowymi w pierwszej połowie czerwca 1919 r. Na jego macierzysty garnizon wyznaczono Łódź. Już w połowie sierpnia pierwszy pododdział – 2. kompanię czołgów pod dowództwem Francuza kpt. Jeana Dufour wysłano na front. 27 i 28 […]

0 Udostępnień
Aktualności

ZAPROSZENIE NA ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na obchody Święta Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) w siedzibie naszego Muzeum na poznańskiej Woli. Serdecznie zapraszamy!!! Ze względu na duże zainteresowanie tym wydarzeniem sugerujemy skorzystać z komunikacji miejskiej oraz autobusowej linii turystycznej 102 która dowiezie Państwa bezpośrednio do siedziby Muzeum.

0 Udostępnień
Aktualności

DEFILADY POZNAŃSKICH JEDNOSTEK PANCERNYCH

Po odzyskaniu niepodległości pododdziały czołgów i samochodów pancernych podobnie jak inne rodzaje wojsk i służb uczestniczyły w obchodach świąt państwowych i wojskowych. Elementami wieńczącymi tego rodzaju uroczystości były defilady. Stanowiły one ważny składnik wychowania patriotycznego i wojskowego. Przyczyniały się do integracji wojska i utrzymania ścisłej więzi armii ze społeczeństwem. Organizowano […]

0 Udostępnień
Aktualności

612.  ROCZNICA WIKTORII GRUNWALDZKIEJ

15 lipca obchodzimy rocznicę jednej z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. Naprzeciw siebie, w 1410 roku pod Grunwaldem, stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (około 30 tys. jazdy i 2 tys. piechoty), dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia litewskiego Witolda oraz wojska Zakonu […]

0 Udostępnień
Aktualności

„PANCERNY SKORPION” W MUZEUM BRONI PANCERNEJ.

Stowarzyszenie „Pancerny Skorpion” w Opolu kultywuje tradycje Pułku 4 Pancernego „Skorpion” powstałego w 1942 roku na Bliskim Wschodzie i walczącego w ramach 2 Korpusu Polskiego we Włoszech od Monte Cassino do Bolonii. Stowarzyszenie powstało  w 2001r. i skupia żołnierzy Pułku 4 Pancernego Skorpion rozsianych po całym świecie oraz żołnierzy 5 […]

0 Udostępnień
Aktualności

PANCERNA CHARYTATYWNOŚĆ

UDZIAŁ KADRY 1. BATALIONU PANCERNEGO W AKCJACH OPIEKI WOJSKA NAD SZKOŁAMI ORAZ AKCJACH CHARYTATYWNYCH NA RZECZ BEZROBOTNYCH I INWALIDÓW. Kadra batalionu uczestniczyła w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Stałą opieką otaczano sieroty po zmarłych podoficerach batalionu, a także wspierano materialnie działalność domu opiekuńczego w Naramowicach. Koniec kryzysu gospodarczego w połowie lat […]

0 Udostępnień
Aktualności

DZIEŃ CZOŁGISTY 2022

W piątek, 17 czerwca tego roku obchodzimy Dzień Czołgisty. Jest to święto ustanowione zarządzeniem MON z 2009 roku. Pełna oficjalna jego nazwa to: Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych  Upamiętnia ono przyjazd z Francji do Polski 1. Pułku Czołgów Armii gen. Józefa Hallera w czerwcu 1919 roku. Właśnie 17 czerwca dotarł […]

0 Udostępnień