Aktualności

83. rocznica wręczenia sztandarów oddziałom pancernym

Udział 1. Batalionu Pancernego w uroczystościach 26 maja 1938 roku
na Polach Mokotowskich w Warszawie.

Minister Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej wręczył sztandary dowódcom jednostek pancernych z całej Polski oraz dowódcom jednostek artylerii z okręgów korpusów z siedzibami w Warszawie i Łodzi. Wręczenie odbyło się 26 maja 1938 roku na Polu Mokotowskim w Warszawie. Dowódcą  uroczystości był gen. bryg. Henryk Krok-Paszkowski (zastępca dowódcy OK nr I Warszawa). Delegacjami jednostek pancernych dowodził płk Józef Koczwara – dowódca 1. Grupy Pancernej. W uroczystości uczestniczyła delegacja poznańskiego batalionu w następującym składzie: ppłk Rudolf  Kostecki – dowódca batalionu, mjr Adam Golcz – I zastępca dowódcy batalionu, kpt. Lucjan Szczepankowski – adiutant batalionu, kpt. Stanisław Spodenkiewicz – dowódca szwadronu pancernego, por. Wacław Chłopik z kompanii szkolnej, st. sierż. Antoni Jach z 1. kompanii czołgów, kpr. Marian Szymczak z szwadronu pancernego, strz. Józef Grodzki z 2. kompanii czołgów oraz poczet sztandarowy w składzie: por. Konrad Siekierski z 2. kompanii czołgów, chor. Ignacy Gruchot z 1. kompanii czołgów, st. sierż. Franciszek Frankowski z kompanii szkolnej i st. sierż. Franciszek Robak z kompanii gospodarczej. Do Warszawy wyjechali również wybrani członkowie komitetu honorowego i wykonawczego fundacji oraz rodzice chrzestni sztandaru, a także reprezentacyjna sztafeta samochodowa członków Automobilklubu Wielkopolski. Po mszy św. i poświęceniu sztandarów przez biskupa polowego nastąpiła ceremonia wbijania gwoździ pamiątkowych. Do stołu, na którym spoczywał sztandar, przy którym stali: adiutant batalionu z jednej strony, przewodniczący komitetu fundującego sztandar i para rodziców chrzestnych ze strony przeciwnej, podchodziły kolejno osoby uprawnione do wbijania gwoździ i po dokonaniu tej czynności wpisywały się do Księgi Pamiątkowej Batalionu.

Przewodniczący komitetu fundacyjnego i rodzice chrzestni przy sztandarze 1. Batalionu Pancernego na Polach Mokotowskich w Warszawie. Pierwszy od lewej prawdopodobnie dyr. Mieczysław Rolbiecki, w środku Helena Więckowska, z prawej były prezydent Poznania Erwin Więckowski.

Złoty gwóźdź w Imię Trójcy Przenajświętszej wbił biskup polowy, kolejne trzy gwoździe (srebrne) w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego i swoim minister Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki. Następnie gwoździe wbijali: inspektor armii gen. dyw. Tadeusz Piskor, dowódca Okręgu Korpusu nr VII gen. bryg. Edmund Knoll-Kownacki, dowódca Broni Pancernych gen. bryg. Stanisław Kozicki, dowódca 1. Grupy Pancernej płk Józef Koczwara, wojewoda poznański Artur Maruszewski, starosta grodzki mgr Ignacy Głodowski i przewodniczący Komitetu Fundacyjnego Sztandaru płk Erwin Więckowski. Ze stanu osobowego 1. Batalionu Pancernego podobnego zaszczytu dostąpili: dowódca batalionu ppłk Rudolf Kostecki, oficer sztabowy zastępca dowódcy mjr Adam Golcz, oficer starszy kpt. Stanisław Spodenkiewicz, podoficer st. sierż. Antoni Jach i strzelec Józef Grodzki. Następnie biskup polowy przekazał sztandar poznańskiego batalionu pancernego przewodniczącemu komitetu fundacyjnego, który oddał go w ręce I pary rodziców chrzestnych. Rodzice chrzestni przekazali sztandar ministrowi Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeuszowi Kasprzyckiemu. Nastąpił najbardziej podniosły moment – dowódca batalionu, ppłk Rudolf Kostecki, klęcząc złożył ślubowanie Przysięgam na wierność, po czym minister wręczył mu sztandar w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej. Od tej chwili sztandar stał się własnością i najdroższą pamiątką 1. Batalionu Pancernego. Dowódca batalionu niosąc sztandar udał się do pocztu sztandarowego i oddał go pod opiekę sztandarowemu.

Ppłk Rudolf Kostecki ze sztandarem 1. Batalionu Pancernego na Polach Mokotowskich.

Uroczystości na Polach Mokotowskich zakończyła defilada pocztów sztandarowych w szyku pieszym oraz oddziałów broni pancernej na czołgach i samochodach pancernych.

Złożenie hołdu przed Grobem Nieznanego Żołnierza przez poczty sztandarowe oddziałów broni pancernych (w II szeregu poczet 1. Batalionu Pancernego)

Następnie poczty sztandarowe (także na sprzęcie bojowym) udały się do Belwederu, gdzie oddały hołd duchowi Marszałka Piłsudskiego. Wieniec z szarfami w barwach broni pancernej na stopniach Belwederu złożył w imieniu broni pancernej jej dowódca gen. bryg. Stanisław Kozicki. Całość ugrupowania przejechała ulicami Warszawy na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam w blasku pochodni złożono wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po uroczystościach sztandary zdeponowano w Komendzie Miasta Warszawy, skąd pod opieką pocztów sztandarowych odjechały do swoich formacji.  

       Za: F. Idkowiak, Broń pancerna w garnizonie poznańskim 1919–1939, Poznań 2017

0 Udostępnień

Comments are closed.