Aktualności

100. ROCZNICA PRZYBYCIA CZOŁGÓW DO POZNANIA.

Jeden z czołgów Renaut FT biorący udział w popisach na Błoniach Wildeckich.

Po wojnie polsko-bolszewickiej w wyniku przemian organizacyjnych w 1. Pułku Czołgów jego III batalion został przeniesiony do Biedruska. Już od początku 1921 roku wraz z oddziałami 14. Dywizji Piechoty stawał się swoistą wizytówką Dowództwa Okręgu Generalnego Poznań (później Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII), brał udział w pokazach, uroczystościach wojskowych i państwowych  na szczeblu garnizonu i okręgu.

      27 lutego 1921 roku dowództwo batalionu zorganizowało na Błoniach Wildeckich pokaz sprawności czołgów (ówczesna prasa nazwała je „popisami”), przeznaczając uzyskany z widowiska dochód na rzecz Komitetu Obrony Górnego Śląska. Pokazy zgromadziły na błoniach kilkanaście tysięcy osób. Opłata za wstęp na błonia wynosiła  20 marek (mk) od osoby (miejsce rezerwowane 50 mk). Kilka minut po godz. 16.00 na teren ogrodzony kordonem żołnierzy z łoskotem wjechała kolumna pięciu czołgów, które po rozwinięciu w linię bojową przeszły do ataku. Za każdym czołgiem podążał pododdział żołnierzy w hełmach z pełnym uzbrojeniem. Czołgi parły naprzód, ułatwiając posuwanie się piechocie, która wykorzystując teren, skokami podążała za czołgami. W dalszej części imprezy zaprezentowano możliwości czołgów w zakresie pokonywania przeszkód. Pokazano między innymi zdobywanie rowów strzeleckich, niszczenie zasieków z drutu kolczastego, przekraczanie zapór w postaci metalowych kozłów i drewnianych pali wbitych w ziemię oraz przewracanie solidnej grubości drzew. Każda z tych ewolucji była nagradzana przez widzów gromkimi oklaskami. Poruszające się powoli stalowe olbrzymy, niszcząc i miażdżąc napotkane przeszkody robiły na publiczności wielkie wrażenie. Na zakończenie pokazu umożliwiono publiczności przejażdżkę czołgiem za opłatą 200 mk od osoby. Znalazła się spora grupa amatorów jazdy czołgiem.[1]

Na pokazy przybyły tłumy mieszkańców Poznania.

[1] Popisy czołgów, „Dziennik Poznański” nr 30 z 1 marca 1921 r., s. 3; Kronika miejscowa. Czołgi w Poznaniu, „Kurier Poznański” nr 43 z 23 lutego 1921 r., s. 5; Popisy czołgów,  “Postęp” nr 30 z 1 marca 1921 r., s. 2.

(f.i)

0 Udostępnień

Comments are closed.